Kategorie

Výrobci

Adopce chrtů - Dočasné domovy

Hledat

Reklamační řád

Pro tento E-shop

Převzetí a reklamace:

- Při přebírání zásilky je nutné zkontrolovat obal zásilky – zjevnou vadu (poškození obalu) je nutné ihned oznámit a poznamenat do přepravního listu. Zásilku je tak možné převzít i s touto vadou bez obavy s následným uplatňováním případné škody.

- Obsah zásilky zkontrolujte po odjezdu řidiče, řidič nečeká na kontrolu obsahu při předávání – skryté vady je možné ohlásit do 3 dnů po převzetí zásilky a zažádat o sepsání zápisu o škodě.)

V případě poškození je povinnen kontaktovat přepravcea sepsat s ním zápis o škodě a o této záležitosti informovat prodávajícího

Například u společnosti PPL lze tak učinit on-line na http://www.ppl.cz/main2.aspx?cls=reklamace

nebo se spojit přímo z řidičem či jeho depem a sepsat "zápis o škodě". Pokud tak kupující neučiní v této době, nelze uznat nárok na reklamaci zásilky

Postup při reklamaci
Pro řádné vyřízení reklamace, je třeba dopravit zboží se záručním listem a dokladem o koupi na adresu prodávajícího přímo : Ladislav Lacina - LAOK, provozovna Olšová 673, 417 12 Proboštov, Ič:133 325 20,

777 715 881 tel. titanove-panve@seznam.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript.

Zde posoudí neprodleně povahu závady a informují odběratele o způsobu vyřízení reklamace. Zboží je po vyřízení reklamace zasláno zpět odběrateli. V případě oprávněné reklamace hradí náklady na dopravu zboží zpět k odběrateli Ladislav Lacina - LAOK, provozovna Olšová 673, 417 12 Proboštov, Ič:133 325 20 v případě neoprávněné reklamace hradí tyto náklady odběratel. Náklady na dopravu k dodavateli hradí vždy odběratel.


Doby při vyřizování reklamace
Vyjádření o způsobu vyřízení reklamace vyrozumí Ladislav Lacina - LAOK, provozovna Olšová 673, 417 12 Proboštov, Ič:133 325 20 odběrateli bez zbytečných odkladů v co nejkratší době po obdržení reklamovaného zboží. Obvykle je reklamace vyřízena do 24 hodin, max. zákonná doba je jeden měsíc od obdržení reklamovaného zboží. Pokud reklamované zboží nelze v zákonné lhůtě opravit ani vyměnit za nové, má odběratel právo na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení kupní ceny kupní cena bude při osobním převzetí vrácena v hotovosti či bankovním převodem, u zboží placeného platební kartou bude provedeno storno transakce + vrácení ceny na účet kupujícího , u zboží zaslané spedicí, poštou či kurýrem bude kupní cena vrácena bankovním převodem. Balíky na dobírku nebudou převzaty, zásilku zasílanou poštou či přepravcem pečlivě zabalte a označte nápisy ( křehké…) za nekompletní či poškozené zboží nelze vrátit kupní cenu.

Nevyzvednuté zásilky zůstávají také uloženy na vzorkové prodejně Olšová 673, 417 12 Proboštov a je účtováno skladné 20 Kč za den + zákonné DPH, skladné je účtováno i při zamítnutí odstoupení od kupní smlouvy ( například vrátí zákazník zboží použité, nekompletní či poškozené )

V případě oprávněné reklamace zasíláme zboží na naše náklady přepravcem společností PPL , v případě vrácení zboží z posouzení, neoprávněné či zamítnuté reklamace zasíláme zboží též přepravcem avšak na náklady kupujícího (tuto službu nutno objednat u naší společnosti cena 100 Kč) pokud zákazník si tuto službu neobjedná, je zboží skladováno a uloženo na vzorkové prodejně do doby vyzvednutí či objednání přepravy.

Kupující si může zásilku převzít osobně, nebo objednat její dopravu zpět za poplatek 100 Kč (přepravce PPL) nebo si pro zásilku poslat třetí osobu či svého přepravce.


Než budete zboží reklamovat

V případě, že máte problém s daným zbožím, doporučujeme obrátit se přímo na dovozce na tel.: 777 715 881

Odpovědnost

Provozovatel upozorňuje, že informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran,některé fotografie mohou být ilustrační či již zastaralé, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

Tento reklamační řád nabývá účinnost 10.března 2005 a ruší veškerá předchozí ustanovení.

(dle potřeby Vám zašleme reklamační list v el. podobě )

 

Ladislav Lacina - LAOK, provozovna Olšová 673, 417 12 Proboštov

IČO-13332520

 

REKLAMAČNÍ LIST číslo:

 

 

REKLAMUJÍCÍ :

Kontaktní osoba-

Tel.číslo-

Mobil-

E-mail-

 

 

 

Zpáteční adresa pro zaslání zboží:

(Je-li shodná s výše uvedenou, nevyplňujte!)

 

 

 

 

 

REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ:

 

DATUM NÁKUPU:
(Datum vystavení faktury)

 

ČÍSLO FAKTURY:

 

 

 

 

 

 

Podrobný popis závady:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: __________________ Podpis reklamujícího: _________________________________________

 

 

 

SERVISNÍ ČÁST: (vyplní prodejce)

Jméno technika:

 

Vyjádření technika:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: __________________ Podpis technika: _________________________________________

 

 

 

 

 

Zboží vydáno kupujícímu: nové / opravené / neopravené**

Poznámky:

 

 

 

Datum: __________________ Podpis prodejce: _________________________________________

**) Nehodící se škrtněte!
Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

K pokladně

Hledat